Handlowiec - Warszawa

Handlowiec

Lokalizacja: WARSZAWA


 

  1. Oferujemy:
   • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
   • stabilne zatrudnienie w firmie o polskim kapitale
   • solidne wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy
   • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych
   • jasno określone ścieżki rozwoju zawodowego
     
  2. Zadania:
   • realizacja ustalonych planów sprzedaży
   • stacjonarna obsługa klientów, utrzymanie dobrych relacji z nowymi i dotychczasowymi klientami firmy
   • ofertowanie oraz sprzedaż
   • aktywne wykorzystywanie działań marketingowych wspierających sprzedaż
   • dbanie o estetykę ekspozycji
     
  3. Oczekujemy:
  • doświadczenia w sprzedaży
  • znajomości podstaw standardów obsługi klienta
  • umiejętności współpracy
  • umiejętności budowania trwałych relacji z klientami

 

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: emil.galazka@kwant.net.pl i rekrutacja@kwant.net.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrołęka  07-410 , ul. Lokalna 5 , w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrołęka  07-410 , ul. Lokalna 5 , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

 

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrołęka  07-410 , ul. Lokalna 5 .
Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail kwant@kwant.net .pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji

3) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne

5) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa

6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu

7) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - przez okres 24 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji