Magazynier - Bydgoszcz, Gdańsk

Magazynier

Lokalizacja: BYDGOSZCZ, GDAŃSK


Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie w firmie o polskim kapitale
 • solidne wynagrodzenie oraz atrakcyjny system premiowy
 • wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych
 • jasno określone ścieżki rozwoju zawodowego
   

Zadania:

 • przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu
 • załadunki i rozładunki dostaw
 • dbałość o właściwe rozmieszczenie towarów i porządek na magazynie
 • zachowywanie czystości i porządku w miejscu pracy
   

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na magazynie
 • operatywności, rzetelności i dokładności

 

Mile widziane:

 • uprawnienia na wózki widłowe
 • umiejętności obsługi programów magazynowych
 • wykształcenie elektryczne

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@kwant.net.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrołęka  07-410 , ul. Lokalna 5 , w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrołęka  07-410 , ul. Lokalna 5 , w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KWANT Hurtownie Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ostrołęka  07-410 , ul. Lokalna 5 .
  Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail kwant@kwant.net .pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - przez okres 24 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.